لیست نت چیست؟

لیست نت، یه سایت و موتور جستجوگر تبلیغات فارسی می باشد. کاربران در آن می توانند به راحتی تبلیغ،کالا و خدمات خود را پیدا کنند.